Zákaznická podpora:+420 722 255 450info@shop-dekor.cz

Reklamační řád

Jak reklamovat zboží?

V případě, že se na zakoupeném zboží v našem internetovém obchodě www.shop-dekor.cz objevila nějaká výrobní vada, můžete na takové zboží uplatnit reklamaci.

Jak správně postupovat při reklamaci?

Po rychlejší vyřízení doporučujeme kontaktovat nás na e-mailové adrese: info@shop-dekor.cz.

Vyplňte Formulář pro reklamaci kde popište projevenou vadu materiálu, jeho zpracování nebo jinou výrobní vadu, kterou požadujete reklamovat. Do přílohy e-mailu připojte také fotografie nebo video znázorňující popisovaný problém.

Do 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat a informovat o dalším způsobu řešení reklamace. Pokud bude reklamace z naší strany akceptována, prosíme abyste reklamované zboží pečlivě zabalili ideálně do původního obalu, je-li to možné nebo do pevného přepravního kartonu, tak aby nedošlo během přepravy k poškození obsahu zásilky.

Do vnitřku zásilky dejte Formulář pro reklamaci, který zašlete také na náš e-mail: info@shop-dekor.cz. Zároveň také k zásilce přiložte kopii Faktury - daňového dokladu.

Zásilku zašlete na naší reklamační adresu dle dohody s prodávajícím.

Reklamace bude vyřízena maximálně do 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy vám budou finanční prostředky vrácené na uvedený bankovní účet.

Nejčastější důvody zamítnutí reklamace

Záruka na zboží se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána případně se jedná o opotřebení, pro které byla na výrobek poskytnuta sleva.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.

Zboží je potřeba překontrolovat ihned po převzetí od dopravce nebo po vyzvednutí na výdejním místě či v Z-Boxu. Pokud by došlo k poškození dopravou, tak nám dopravce nevezme k řízení reklamaci starší jak 24 hodin. Takovou reklamaci pak nelze uznat. Děkujeme za pochopení.

Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí.

Jak vrátit zboží do 14 dnů?

Zboží, které jste zakoupili v našem internetovém obchodě www.shop-dekor.cz nám můžete vrátit ve lhůtě do 14 dní od data převzetí zásilky. Zboží je nutné vrátit v nepoškozeném stavu a zároveň nesmí nést známky opotřebení a nebo jakéhokoliv znečištění. K oznámení o vrácení zboží je nutné poslat včas vyplněný formulář na e-mail: info@shop-dekor.cz.

Jak správně postupovat při vrácení zboží?

Vyplňte Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů vložte jej dovnitř zásilky a pošlete na náš e-mail: info@shop-dekor.cz. Zároveň do zásilky nebo do e-mailu přiložte kopii Faktury - daňového dokladu.

Na základě doručení formuláře Vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme s Vámi dle druhu zboží nejšetrnější způsob vrácení. Nikdy neposílejte nic bez předchozí domluvy.

Vrácení zboží pečlivě zabalte do původního obalu. Upozorňujeme, že pokud při přepravě vráceného zboží na naší adresu dojde k jeho poškození v důsledku použití nevhodného obalu, bude vám vrácená částka ponížena o náklady nutné k uvedení zboží do původního stavu.

Po obdržení vráceného zboží provedeme jeho kontrolu, zda nenese známky poškození, či opotřebení. Bude-li vše v pořádku, nejpozději do 30 dnů vám vrátíme částku zpět na Vámi uvedené číslo bankovního účtu.

Kdy nemůžeme vrátit celou částku?

V případě, že odstoupíte od Kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží nebude kompletní, bude prokazatelně nést známky užívání nebo poškození, bude vám vrácena částka ponížená o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Pokud dojde k poškození vráceného zboží během přepravy k nám vlivem nevhodně zvoleného obalu nebo nedostatečného zabalení, bude vám vrácená částka ponížena o naše náklady spojené s opravou a navrácením zboží do původního stavu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.